Bưu điện Chi Lăng

  • Mã bưu điện: 884070
  • Bưu cục: Bưu điện Chi Lăng
  • Địa chỉ: Sô´tổ 12, Khóm I, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên
  • Điện thoại: 02963877000