Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thạnh Trung

  • Mã bưu điện: 882820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thạnh Trung
  • Địa chỉ: Sô´tổ 20, Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú
  • Điện thoại: 686099