Bưu điện văn hóa xã Phước Hưng

  • Mã bưu điện: 883860
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Hưng
  • Địa chỉ: Sô´tổ 14, Ấp Phước Thạnh, Xã Phước Hưng, Huyện An Phú
  • Điện thoại: 02963510111