Bưu điện văn hóa xã Thạnh Mỹ Tây

  • Mã bưu điện: 882850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Mỹ Tây
  • Địa chỉ: Sô´tổ 5, Ấp Bờ Dâu, Xã Thạnh Mỹ Tây, Huyện Châu Phú
  • Điện thoại: 815100