Bưu điện Mỹ Quý

  • Mã bưu điện: 881540
  • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Quý
  • Địa chỉ: Sô´04, Đường Phạm Cự Lượng, Phường Mỹ Quý , Thành phố Long Xuyên
  • Điện thoại: 02963959400