Bưu điện văn hóa xã Phú Thành

  • Mã bưu điện: 882560
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Thành
  • Địa chỉ: Sô´tổ 7, Ấp Phú Thượng, Xã Phú Thành, Huyện Phú Tân
  • Điện thoại: 02963811800