Bưu điện văn hóa xã Cái Tàu Thượng

  • Mã bưu điện: 881760
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cái Tàu Thượng
  • Địa chỉ: Ấp Thị, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới
  • Điện thoại: 02963884200