Bưu điện văn phòng VP BĐH Thoại Sơn

  • Mã bưu điện: 884644
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Thoại Sơn
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn
  • Điện thoại: 02963879271