Bưu điện văn hóa xã Kiến An

  • Mã bưu điện: 881850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kiến An
  • Địa chỉ: Ấp Hòa Thượng, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới
  • Điện thoại: 02963618001