Bưu điện văn hóa xã Phú Long

  • Mã bưu điện: 882570
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Long
  • Địa chỉ: Sô´tổ 1, Ấp Phú Đông, Xã Phú Long, Huyện Phú Tân
  • Điện thoại: 02963581855