Bưu điện văn hóa xã Định Mỹ

  • Mã bưu điện: 884800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Định Mỹ
  • Địa chỉ: Sô´tổ 8, Ấp Phú Hữu, Xã Định Mỹ, Huyện Thoại Sơn
  • Điện thoại: 02963710099