Bưu điện văn hóa xã Phú Bình

  • Mã bưu điện: 882550
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Bình
  • Địa chỉ: Sô´tổ 3, Ấp Bình Phú 2, Xã Phú Bình, Huyện Phú Tân
  • Điện thoại: 02963811500