Danh sách bưu điện Châu Thành bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Châu Thành thuộc tỉnh An Giang, tìm mã bưu điện: Bưu điện Châu Thành, Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh, Bưu điện văn hóa xã An Hòa, Bưu điện văn hóa xã Cần Đăng, Bưu điện văn hóa xã Bình Hòa, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hanh, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh An, Bưu điện văn hóa xã Tân Phú, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Nhuận, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lợi, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thành, Hòm thư Công cộng Số 10, Hòm thư Công cộng Số 9, Bưu cục văn phòng VP BĐH Châu Thành

Bưu điện Châu Thành

 • Mã bưu điện: 882200
 • Bưu cục: Bưu điện Châu Thành
 • Địa chỉ: Sô´QL 91, Ấp Hòa Phú III, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02963651651

Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh

 • Mã bưu điện: 882250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh
 • Địa chỉ: Ấp Thạnh Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02963666222

Bưu điện văn hóa xã An Hòa

 • Mã bưu điện: 882310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Hòa
 • Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã An Hòa, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02963837500

Bưu điện văn hóa xã Cần Đăng

 • Mã bưu điện: 882270
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cần Đăng
 • Địa chỉ: Sô´tổ 13, Ấp Cần Thạnh, Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02963838300

Bưu điện văn hóa xã Bình Hòa

 • Mã bưu điện: 882230
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Hòa
 • Địa chỉ: Sô´tổ 20, Ấp Phú Hòa II, Xã Bình Hoà, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02963837100

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hanh

 • Mã bưu điện: 882330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hanh
 • Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02963669100

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh An

 • Mã bưu điện: 882350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh An
 • Địa chỉ: Ấp Vĩnh Qưới, Xã Vĩnh An, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02963839300

Bưu điện văn hóa xã Tân Phú

 • Mã bưu điện: 882290
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Phú
 • Địa chỉ: Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02963663100

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Nhuận

 • Mã bưu điện: 882360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Nhuận
 • Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Nhuận, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02963660001

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lợi

 • Mã bưu điện: 882320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lợi
 • Địa chỉ: Ấp Hòa Lợi 2, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02963661001

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thành

 • Mã bưu điện: 882300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thành
 • Địa chỉ: Ấp Trung Thành, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02963662000

Hòm thư Công cộng Số 10

 • Mã bưu điện: 882286
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Số 10
 • Địa chỉ: Ấp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Bình, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Số 9

 • Mã bưu điện: 882266
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Số 9
 • Địa chỉ: Ấp Hòa Thạnh, Xã Hoà Bình Thạnh, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Châu Thành

 • Mã bưu điện: 882218
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Châu Thành
 • Địa chỉ: Ấp Hòa Phú III, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02963836200