Bưu điện Tân Châu

  • Mã bưu điện: 883400
  • Bưu cục: Bưu điện Tân Châu
  • Địa chỉ: Sô´46 tổ 26, Đường Thoại Ngọc Hầu, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu
  • Điện thoại: 02963822255