Bưu điện Mỹ Long

  • Mã bưu điện: 881000
  • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Long
  • Địa chỉ: Sô´11-13, Đường Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên
  • Điện thoại: 02963846986