Bưu điện HCC An Giang

  • Mã bưu điện: 881115
  • Bưu cục: Bưu điện HCC An Giang
  • Địa chỉ: Sô´05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
  • Điện thoại: 02963535323