Hệ thống bưu điện An Phú, An Giang

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục An Phú thuộc tỉnh An Giang, bao gồm: Bưu điện An Phú, Bưu điện Quốc Thái, Bưu điện Long Bình, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lộc, Bưu điện văn hóa xã Phú Lộc, Bưu điện văn hóa xã Phú Hữu, Bưu điện văn hóa xã Khánh An, Bưu điện văn hóa xã Nhơn Hội, Bưu điện văn hóa xã Phước Hưng, Bưu điện văn hóa xã Phú Hội, Bưu điện văn hóa xã Đa Phước, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trường, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hậu, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hội Đông, Bưu điện văn hóa xã Khánh Bình, Hòm thư Công cộng hộp thư số 1, Bưu cục văn phòng VP BĐH An Phú

Bưu điện An Phú

 • Mã bưu điện: 883700
 • Bưu cục: Bưu điện An Phú
 • Địa chỉ: Đường Thoại Ngọc Hầu, Thị Trấn An Phú, Huyện An Phú
 • Điện thoại: 02963826764

Bưu điện Quốc Thái

 • Mã bưu điện: 883730
 • Bưu cục: Bưu điện Quốc Thái
 • Địa chỉ: Sô´tổ 20, Ấp Đồng Ky, Xã Quốc Thái, Huyện An Phú
 • Điện thoại: 02963825308

Bưu điện Long Bình

 • Mã bưu điện: 883880
 • Bưu cục: Bưu điện Long Bình
 • Địa chỉ: Ấp Tân Bình, Thị Trấn Long Bình, Huyện An Phú
 • Điện thoại: 02963825744

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lộc

 • Mã bưu điện: 883770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lộc
 • Địa chỉ: Sô´tổ 32, Ấp Vĩnh Phước, Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú
 • Điện thoại: 02963826544

Bưu điện văn hóa xã Phú Lộc

 • Mã bưu điện: 883777
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Lộc
 • Địa chỉ: Sô´tổ 13, Ấp Phú Yên, Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú
 • Điện thoại: 524600

Bưu điện văn hóa xã Phú Hữu

 • Mã bưu điện: 883800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Hữu
 • Địa chỉ: Sô´tổ 2, Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Hữu, Huyện An Phú
 • Điện thoại: 520015

Bưu điện văn hóa xã Khánh An

 • Mã bưu điện: 883720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh An
 • Địa chỉ: Sô´tổ 5, Ấp An Hòa, Xã Khánh An, Huyện An Phú
 • Điện thoại: 02963526199

Bưu điện văn hóa xã Nhơn Hội

 • Mã bưu điện: 883750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhơn Hội
 • Địa chỉ: Sô´tổ 33, Ấp Tắc Trúc, Xã Nhơn Hội, Huyện An Phú
 • Điện thoại: 02963812015

Bưu điện văn hóa xã Phước Hưng

 • Mã bưu điện: 883860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Hưng
 • Địa chỉ: Sô´tổ 14, Ấp Phước Thạnh, Xã Phước Hưng, Huyện An Phú
 • Điện thoại: 02963510111

Bưu điện văn hóa xã Phú Hội

 • Mã bưu điện: 883820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Hội
 • Địa chỉ: Sô´tổ 22, Ấp Phú Nhơn, Xã Phú Hội, Huyện An Phú
 • Điện thoại: 02963510238

Bưu điện văn hóa xã Đa Phước

 • Mã bưu điện: 883760
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đa Phước
 • Địa chỉ: Sô´tổ 1, Ấp Hà Bao 2, Xã Đa Phước, Huyện An Phú
 • Điện thoại: 02963860100

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trường

 • Mã bưu điện: 883850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trường
 • Địa chỉ: Sô´tổ 43, Ấp Vĩnh Nghĩa, Xã Vĩnh Trường, Huyện An Phú
 • Điện thoại: 02963826444

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hậu

 • Mã bưu điện: 883740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hậu
 • Địa chỉ: Sô´tổ 3, Ấp Vĩnh Thuấn, Xã Vĩnh Hậu, Huyện An Phú
 • Điện thoại: 02963529355

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hội Đông

 • Mã bưu điện: 883830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hội Đông
 • Địa chỉ: Sô´tổ 8, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hội Đông, Huyện An Phú
 • Điện thoại: 02963826510

Bưu điện văn hóa xã Khánh Bình

 • Mã bưu điện: 883881
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Bình
 • Địa chỉ: Sô´tổ 2, Ấp Tân Bình, Thị Trấn Long Bình, Huyện An Phú
 • Điện thoại: 3825515

Hòm thư Công cộng hộp thư số 1

 • Mã bưu điện: 883786
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng hộp thư số 1
 • Địa chỉ: Ấp Sa Tô, Xã Khánh Bình, Huyện An Phú
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH An Phú

 • Mã bưu điện: 883718
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH An Phú
 • Địa chỉ: Đường Thoại Ngọc Hầu, Thị Trấn An Phú, Huyện An Phú
 • Điện thoại: 02963826711