Bưu điện văn hóa xã Đào Hữu Cảnh

  • Mã bưu điện: 882860
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đào Hữu Cảnh
  • Địa chỉ: Sô´tổ 06, Ấp Hưng Thới, Xã Đào Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú
  • Điện thoại: 675100