Bưu điện văn hóa xã Bình Mỹ

  • Mã bưu điện: 882930
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Mỹ
  • Địa chỉ: Sô´tổ 13, Ấp Bình Hưng 1, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú
  • Điện thoại: 889800