Bưu điện văn hóa xã Văn Giáo

  • Mã bưu điện: 884050
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Giáo
  • Địa chỉ: Sô´tổ 08, Ấp Mằng Rò, Xã Văn Giáo, Huyện Tịnh Biên
  • Điện thoại: 02963740466