Bưu điện văn hóa xã Bình Thủy

  • Mã bưu điện: 882950
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thủy
  • Địa chỉ: Sô´tổ 19, Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thuỷ, Huyện Châu Phú
  • Điện thoại: 671400