Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh Đông

  • Mã bưu điện: 882690
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh Đông
  • Địa chỉ: Sô´tổ 9, Ấp Bình Trung 2, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân
  • Điện thoại: 02963828700