Bưu điện văn hóa xã Núi Voi

  • Mã bưu điện: 884160
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Núi Voi
  • Địa chỉ: Sô´tổ 2, Ấp Núi Voi, Xã Núi Voi, Huyện Tịnh Biên
  • Điện thoại: 02963877066