Hòm thư Công cộng số 19

  • Mã bưu điện: 884694
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng số 19
  • Địa chỉ: Ấp Kinh Đào, Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn
  • Điện thoại: