Bưu điện Chợ Mới

  • Mã bưu điện: 881600
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Mới
  • Địa chỉ: Sô´5, Đường Lê Lợi, Thị trấn Chợ Mới , Huyện Chợ Mới
  • Điện thoại: 02963883201