Bưu điện văn hóa xã Long Điền A

  • Mã bưu điện: 881660
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Điền A
  • Địa chỉ: Ấp Long Định, Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới
  • Điện thoại: 02963615499