Bưu điện văn hóa xã Chợ Vàm

  • Mã bưu điện: 882670
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chợ Vàm
  • Địa chỉ: Sô´tổ 10, Ấp Phú Vinh, Thị trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân
  • Điện thoại: 02963829500