Bưu điện Châu Thành

  • Mã bưu điện: 882200
  • Bưu cục: Bưu điện Châu Thành
  • Địa chỉ: Sô´QL 91, Ấp Hòa Phú III, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02963651651