Bưu điện Vàm Cống

  • Mã bưu điện: 881360
  • Bưu cục: Bưu điện Vàm Cống
  • Địa chỉ: Sô´20/12, Khóm Đông Thạnh, Phường Mỹ Thạnh , Thành phố Long Xuyên
  • Điện thoại: 02963831108