Bưu điện văn phòng VP BĐTX Tân Châu

  • Mã bưu điện: 883444
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTX Tân Châu
  • Địa chỉ: Đường Thoại Ngọc Hầu, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu
  • Điện thoại: 02963822255