Mã bưu điện Tịnh Biên – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang: Bưu điện Tịnh Biên, Bưu điện Xuân Tô, Bưu điện Chi Lăng, Bưu điện văn hóa xã Nhơn Hưng, Bưu điện văn hóa xã An Phú, Bưu điện văn hóa xã Thới Sơn, Bưu điện văn hóa xã An Cư, Bưu điện văn hóa xã Văn Giáo, Bưu điện văn hóa xã Tân Lợi, Bưu điện văn hóa xã An Hảo, Bưu điện văn hóa xã Núi Voi, Hòm thư Công cộng số 23, Hòm thư Công cộng số 21, Hòm thư Công cộng số 24, Hòm thư Công cộng số 22, Bưu cục văn phòng VP Bưu điện huyện Tịnh Biên

Bưu điện Tịnh Biên

 • Mã bưu điện: 884000
 • Bưu cục: Bưu điện Tịnh Biên
 • Địa chỉ: Sô´tổ 7, Khóm Trà Sư, Thị Trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên
 • Điện thoại: 02963875229

Bưu điện Xuân Tô

 • Mã bưu điện: 884030
 • Bưu cục: Bưu điện Xuân Tô
 • Địa chỉ: Sô´tổ 17, Ấp Xuân Hòa, Thị Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên
 • Điện thoại: 02963876100

Bưu điện Chi Lăng

 • Mã bưu điện: 884070
 • Bưu cục: Bưu điện Chi Lăng
 • Địa chỉ: Sô´tổ 12, Khóm I, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên
 • Điện thoại: 02963877000

Bưu điện văn hóa xã Nhơn Hưng

 • Mã bưu điện: 884020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhơn Hưng
 • Địa chỉ: Sô´tổ 15, Ấp Tây Hưng, Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên
 • Điện thoại: 02963875209

Bưu điện văn hóa xã An Phú

 • Mã bưu điện: 884130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Phú
 • Địa chỉ: Sô´tổ 09, Ấp Phú Hòa, Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên
 • Điện thoại: 02963875221

Bưu điện văn hóa xã Thới Sơn

 • Mã bưu điện: 884150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thới Sơn
 • Địa chỉ: Sô´tổ 1, Ấp Sơn Tây, Xã Thới Sơn, Huyện Tịnh Biên
 • Điện thoại: 02963875201

Bưu điện văn hóa xã An Cư

 • Mã bưu điện: 884140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Cư
 • Địa chỉ: Sô´tổ 10, Ấp Phô Thi, Xã An Cư, Huyện Tịnh Biên
 • Điện thoại: 02963768030

Bưu điện văn hóa xã Văn Giáo

 • Mã bưu điện: 884050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Giáo
 • Địa chỉ: Sô´tổ 08, Ấp Mằng Rò, Xã Văn Giáo, Huyện Tịnh Biên
 • Điện thoại: 02963740466

Bưu điện văn hóa xã Tân Lợi

 • Mã bưu điện: 884090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lợi
 • Địa chỉ: Sô´tổ 06, Ấp Tân Long, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên
 • Điện thoại: 02963877939

Bưu điện văn hóa xã An Hảo

 • Mã bưu điện: 884100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Hảo
 • Địa chỉ: Sô´tổ 6, Ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên
 • Điện thoại: 02963760098

Bưu điện văn hóa xã Núi Voi

 • Mã bưu điện: 884160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Núi Voi
 • Địa chỉ: Sô´tổ 2, Ấp Núi Voi, Xã Núi Voi, Huyện Tịnh Biên
 • Điện thoại: 02963877066

Hòm thư Công cộng số 23

 • Mã bưu điện: 884039
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng số 23
 • Địa chỉ: Ấp Xuân Hòa, Thị Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng số 21

 • Mã bưu điện: 884043
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng số 21
 • Địa chỉ: Ấp Tân Biên, Xã An Nông, Huyện Tịnh Biên
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng số 24

 • Mã bưu điện: 884065
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng số 24
 • Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tây, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng số 22

 • Mã bưu điện: 884124
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng số 22
 • Địa chỉ: Ấp Tân Thành, Xã Tân Lập, Huyện Tịnh Biên
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP Bưu điện huyện Tịnh Biên

 • Mã bưu điện: 884018
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Bưu điện huyện Tịnh Biên
 • Địa chỉ: Khóm Trà Sư, Thị Trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên
 • Điện thoại: 02963875229