Bưu điện văn hóa xã Phú Hữu

  • Mã bưu điện: 883800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Hữu
  • Địa chỉ: Sô´tổ 2, Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Hữu, Huyện An Phú
  • Điện thoại: 520015