Bưu điện Phú Hòa

  • Mã bưu điện: 884670
  • Bưu cục: Bưu điện Phú Hòa
  • Địa chỉ: Ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn
  • Điện thoại: 02963878366