Bưu điện văn hóa xã Mỹ Phú Đông

  • Mã bưu điện: 884810
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Phú Đông
  • Địa chỉ: Ấp Tân Mỹ, Xã Mỹ Phú Đông, Huyện Thoại Sơn
  • Điện thoại: 02963730015