Bưu điện Vọng Thê

  • Mã bưu điện: 884770
  • Bưu cục: Bưu điện Vọng Thê
  • Địa chỉ: Sô´tổ 13, Ấp Tân Hiệp A, Thị trấn Óc Eo, Huyện Thoại Sơn
  • Điện thoại: 02963870573