Bưu điện văn hóa xã Ô Long Vỹ

  • Mã bưu điện: 882840
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ô Long Vỹ
  • Địa chỉ: Sô´tổ 04, Ấp Long An, Xã Ô Long Vĩ, Huyện Châu Phú
  • Điện thoại: 677500