Bưu điện văn hóa xã Phú Hưng

  • Mã bưu điện: 882590
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Hưng
  • Địa chỉ: Sô´tổ 4, Ấp Hưng Thới 1, Xã Phú Hưng, Huyện Phú Tân
  • Điện thoại: 02963584000