Bưu điện Bắc An Hòa

  • Mã bưu điện: 881010
  • Bưu cục: Bưu điện Bắc An Hòa
  • Địa chỉ: Sô´14, Đường Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên
  • Điện thoại: 02963847580