Bưu điện văn hóa xã Khánh An

  • Mã bưu điện: 883720
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh An
  • Địa chỉ: Sô´tổ 5, Ấp An Hòa, Xã Khánh An, Huyện An Phú
  • Điện thoại: 02963526199