Bưu điện văn hóa xã Vọng Đông

  • Mã bưu điện: 884780
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vọng Đông
  • Địa chỉ: Sô´tổ 5, Ấp Sơn Tân, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn
  • Điện thoại: 02963731015