Bưu điện văn hóa xã Cái Dầu

  • Mã bưu điện: 882801
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cái Dầu
  • Địa chỉ: Sô´tổ 24, Ấp Vĩnh Phúc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú
  • Điện thoại: 687700