Thông tin bưu cục: Long xuyên – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Long xuyên tỉnh An Giang thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Long Xuyên, Bưu điện Mỹ Long, Bưu điện Bắc An Hòa, Bưu điện Mỹ Quý, Bưu điện Bình Khánh, Bưu điện Vàm Cống, Bưu điện Mỹ Thạnh, Bưu điện HCC An Giang, Bưu điện KHL Long Xuyên, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hòa Hưng, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Khánh, Bưu cục An Giang, Hòm thư Công cộng số 27, Bưu cục văn phòng VP BĐT An Giang, Bưu cục văn phòng VP TTKTVC Long Xuyên, Bưu cục văn phòng VP BĐTP Long Xuyên

Bưu điện Long Xuyên

 • Mã bưu điện: 880000
 • Bưu cục: Bưu điện Long Xuyên
 • Địa chỉ: Sô´1169, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
 • Điện thoại: 02963955955

Bưu điện Mỹ Long

 • Mã bưu điện: 881000
 • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Long
 • Địa chỉ: Sô´11-13, Đường Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên
 • Điện thoại: 02963846986

Bưu điện Bắc An Hòa

 • Mã bưu điện: 881010
 • Bưu cục: Bưu điện Bắc An Hòa
 • Địa chỉ: Sô´14, Đường Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên
 • Điện thoại: 02963847580

Bưu điện Mỹ Quý

 • Mã bưu điện: 881540
 • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Quý
 • Địa chỉ: Sô´04, Đường Phạm Cự Lượng, Phường Mỹ Quý , Thành phố Long Xuyên
 • Điện thoại: 02963959400

Bưu điện Bình Khánh

 • Mã bưu điện: 881532
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Khánh
 • Địa chỉ: Sô´90, Đường Hàm Nghi, Phường Bình Khánh , Thành phố Long Xuyên
 • Điện thoại: 02963855977

Bưu điện Vàm Cống

 • Mã bưu điện: 881360
 • Bưu cục: Bưu điện Vàm Cống
 • Địa chỉ: Sô´20/12, Khóm Đông Thạnh, Phường Mỹ Thạnh , Thành phố Long Xuyên
 • Điện thoại: 02963831108

Bưu điện Mỹ Thạnh

 • Mã bưu điện: 881377
 • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Thạnh
 • Địa chỉ: Sô´QL 91, Khóm Đông Thạnh A, Phường Mỹ Thạnh , Thành phố Long Xuyên
 • Điện thoại: 02963854529

Bưu điện HCC An Giang

 • Mã bưu điện: 881115
 • Bưu cục: Bưu điện HCC An Giang
 • Địa chỉ: Sô´05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
 • Điện thoại: 02963535323

Bưu điện KHL Long Xuyên

 • Mã bưu điện: 881215
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Long Xuyên
 • Địa chỉ: Sô´1169, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
 • Điện thoại: 02963852995

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hòa Hưng

 • Mã bưu điện: 881410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hòa Hưng
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ An II, Xã Mỹ Hoà Hưng , Thành phố Long Xuyên
 • Điện thoại: 02963851121

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Khánh

 • Mã bưu điện: 881400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Khánh
 • Địa chỉ: Ấp Bình Hòa II, Xã Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên
 • Điện thoại: 02963878389

Bưu cục An Giang

 • Mã bưu điện: 880900
 • Bưu cục: Bưu cục An Giang
 • Địa chỉ: Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
 • Điện thoại: 02963854529

Hòm thư Công cộng số 27

 • Mã bưu điện: 881106
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng số 27
 • Địa chỉ: Sô´5, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐT An Giang

 • Mã bưu điện: 881120
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐT An Giang
 • Địa chỉ: Sô´05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
 • Điện thoại: 02963855025

Bưu cục văn phòng VP TTKTVC Long Xuyên

 • Mã bưu điện: 881220
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP TTKTVC Long Xuyên
 • Địa chỉ: Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
 • Điện thoại: 02963959040

Bưu cục văn phòng VP BĐTP Long Xuyên

 • Mã bưu điện: 881111
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP Long Xuyên
 • Địa chỉ: Sô´1169, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
 • Điện thoại: 02963852975