Bưu điện văn hóa xã Định Thành

  • Mã bưu điện: 884660
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Định Thành
  • Địa chỉ: Sô´tổ 11, Ấp Hòa Thành, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn
  • Điện thoại: 02963891855