Bưu điện văn phòng VP BĐH Chợ Mới

  • Mã bưu điện: 881638
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Chợ Mới
  • Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Thị trấn Chợ Mới , Huyện Chợ Mới
  • Điện thoại: 02963625625