Bưu điện Thoại Sơn

  • Mã bưu điện: 884600
  • Bưu cục: Bưu điện Thoại Sơn
  • Địa chỉ: Sô´352 tổ 8, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn
  • Điện thoại: 02963879560