Bưu điện văn hóa xã Khánh Bình

  • Mã bưu điện: 883881
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Bình
  • Địa chỉ: Sô´tổ 2, Ấp Tân Bình, Thị Trấn Long Bình, Huyện An Phú
  • Điện thoại: 3825515