Bưu điện văn hóa xã Phú Thọ

  • Mã bưu điện: 882650
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Thọ
  • Địa chỉ: Sô´tổ 42, Ấp Phú Mỹ Thượng, Xã Phú Thọ, Huyện Phú Tân
  • Điện thoại: 02963828001