Bưu điện văn hóa xã Bình Chánh

  • Mã bưu điện: 882910
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Chánh
  • Địa chỉ: Sô´tổ 4, Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Chánh, Huyện Châu Phú
  • Điện thoại: 679165