An Giang

Hòm thư Công cộng số 24

Mã bưu điện: 884065 Bưu cục: Hòm thư Công cộng số 24 Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tây, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên Điện thoại:

Hòm thư Công cộng số 22

Mã bưu điện: 884124 Bưu cục: Hòm thư Công cộng số 22 Địa chỉ: Ấp Tân Thành, Xã Tân Lập, Huyện Tịnh Biên Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Tân Lợi

Mã bưu điện: 884090 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lợi Địa chỉ: Sô´tổ 06, Ấp Tân Long, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên Điện thoại: 02963877939

Bưu điện Tịnh Biên

Mã bưu điện: 884000 Bưu cục: Bưu điện Tịnh Biên Địa chỉ: Sô´tổ 7, Khóm Trà Sư, Thị Trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên Điện thoại: 02963875229

Bưu điện Xuân Tô

Mã bưu điện: 884030 Bưu cục: Bưu điện Xuân Tô Địa chỉ: Sô´tổ 17, Ấp Xuân Hòa, Thị Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên Điện thoại: 02963876100

Bưu điện Chi Lăng

Mã bưu điện: 884070 Bưu cục: Bưu điện Chi Lăng Địa chỉ: Sô´tổ 12, Khóm I, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên Điện thoại: 02963877000

Bưu điện văn hóa xã Nhơn Hưng

Mã bưu điện: 884020 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhơn Hưng Địa chỉ: Sô´tổ 15, Ấp Tây Hưng, Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên Điện thoại: 02963875209

Bưu điện văn hóa xã An Phú

Mã bưu điện: 884130 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Phú Địa chỉ: Sô´tổ 09, Ấp Phú Hòa, Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên Điện thoại: 02963875221

Bưu điện văn hóa xã Thới Sơn

Mã bưu điện: 884150 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thới Sơn Địa chỉ: Sô´tổ 1, Ấp Sơn Tây, Xã Thới Sơn, Huyện Tịnh Biên Điện thoại: 02963875201