Bưu điện văn hóa xã Phú Hiệp

  • Mã bưu điện: 883537
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Hiệp
  • Địa chỉ: Sô´tổ 3, Ấp Hòa Long, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu
  • Điện thoại: 547647